loader

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Mindfulness og ACT hører med til den nye bølge af kognitiv adfærdsterapi, der på det seneste har fået meget opmærksomhed og tilført ny viden til det psykoterapeutiske felt . Metoden adskiller sig fra traditionel kognitiv terapi på den måde, at fokus ikke aktivt er på at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre men i stedet at møde svære tanker og følelser på en accepterende måde. ACT er baseret på en teori om sproget – Relational Frame Theory (RFT) – der går ud på at sproget har en afgørende betydning for vores tanker og derfor kan være nøglen til lidelserne.

Hvis man har et for ensidigt fokus på at kæmpe imod ubehag, sker der nogle gange det, at oplevelsen blot intensiveres. I ACT terapi lærer man gennem forskellige teknikker, herunder mindfulnessøvelser, at forholde sig mere fleksibelt og venligt til sine tanker og følelser, således at disse kan være tilstede, uden at man behøver at involvere sig i dem eller føle sig begrænset af dem.

Målet er således ikke at fjerne ubehag men at skabe øget fleksibilitet i tanker og handlerepertoire. Det er en central del af metoden, at man arbejder med at identificere værdier og fremme værdibaseret handling.

Hvis man oplever smerte eller lidelse, vil man ofte være så opslugt af dette, at man fjerner sig fra det, der er vigtigt for én. Det at man handler på værdsatte områder af livet, på trods af oplevet lidelse, har ofte den indirekte effekt, at det lidelsesfulde mindskes markant.

Jeg anvender ACT alene eller i kombination med traditionel kognitiv terapi. Behandlingen foregår i min konsultation i København i behagelige og varme omgivelser, og jeg lægger stor vægt på at skabe nogle trygge rammer. Hos mig vil du opleve et terapeutisk rum, hvor du bliver mødt med respekt, accept, og rummelighed, og vi tager sammen udgangspunkt i dine problematikker.