loader

Kognitiv terapi

kognitiv terapi København

Kognitiv terapi, også kaldet kognitiv adfærdsterapi, er en terapiform, hvis effekt er påvist gennem utallige videnskabelige undersøgelser. Metoden er oprindeligt udviklet til behandling af depression men har sidenhen vist sig effektiv i forhold til mange forskellige psykologiske problemstillinger.
Metodens grundtanke er, at det er den måde, vi tolker situationer på, som bringer os lidelse. Med andre ord er det, vi tænker af afgørende betydning for det, vi føler og sanser og vores oplevede handlerepertoire.

I terapien hjælper jeg med at identificere fejlindlærte, destruktive og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og vi samarbejder om at erstatte disse eller konstruere mere rimelige og realistiske forklaringer, som virker forbedrende på humør og adfærd og er mindre destruktive.

I løbet af terapien vil du blive klædt på og få redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen, så du på sigt kan blive din egen terapeut og forstå, hvordan dine tanker, følelser og adfærd hænger sammen. Jeg skræddersyr naturligvis behandlingsforløbet, så det passer til netop dit behov. Jeg vælger ofte at supplere den kognitive metode med teknikker fra mindfulness. Konsultationen vil foregå i varme og trygge rammer centralt i København.