loader

Mindfulness

MindfulnessMindfulness er den nærværende måde, man forholder sig til de fænomener kroppen, omgivelserne og følelserne møder. Det centrale i mindfulness er evnen til opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse i nuet. De fleste af os kender til en hektisk hverdag, hvor vi fra os selv eller andre mødes med forventninger og krav. Med mindfulness arbejder man med at skabe stabilitet, ro og balance, så vi kan stå stærkt, når det stormer omkring os – som et træ med dybe rødder. Det er ikke et forsøg på at ændre verden men at få redskaber til at rumme den, præcis som den er gennem bevidst nærvær.

Man lærer at forholde sig accepterende og ikke-dømmende til sig selv og omverdenen. Ved træning kan dette blive til en kraftfuld ressource, der kan hjælpe med at skabe ro i sindet og til en mere fleksibel måde at forholde sig til krævende situationer.

Mindfulness har sit udspring fra meditationsteknikker, der stammer fra buddhismen, men metoden er i de senere år blevet en etableret del af nyere kognitiv terapi og har vist god effekt på blandt andet stress.

Jeg benytter mindfulness i min psykologpraksis i København til at behandle eksempelvis social forbi, angst og depression.