loader

Psykologisk hjælp – ja tak.

encounter

Vi lever i en tid, hvor det er almindeligt at ofre mange ressourcer på personlig udvikling.

 

Der findes mange tilbud om udvikling, træning og uddannelse af os selv. Vi styrker vores kroppe med fysisk træning og vi skærper vore hjerner med efteruddannelse og kurser. Vi plejer sindet med wellness og kurophold. Men på trods af den store interesse for selvudvikling og personlig pleje finder mange mennesker det grænseoverskridende at kontakte en psykolog.
Hvis man udelukkende forstår psykologhjælp som behandling af psykiske sygdomme, så er det måske ikke så mærkeligt, at man forbinder det med tabu. Men en samtale med en psykolog kan se ud på mange måder. Psykologisk hjælp kan eksempelvis også betyde velkvalificeret psykologisk sparring for den, der ønsker at finpudse sin måde at være i verden på. Ud fra denne opfattelse ønsker jeg brændende at støtte og nære udviklingen af en mere nuanceret forståelse af, hvad psykologhjælp kan være.
Encounter er et nyopstartet psykologhus og vi er drevet af en ambition om at gøre psykologisk sparring til et naturligt og selvfølgeligt redskab i hverdagen. Vi ønsker at nedbryde fordomme og tabuer omkring professionel psykologhjælp, idet vi vil fremme en kultur, hvor det er ganske ”normalt” at bearbejde personlige udfordringer i samarbejde med en psykolog.
Sandheden er jo, at vi alle indimellem finder os selv i situationer, hvor vi har behov for hjælp til at klare en udfordring. I de situationer kan mødet med en objektiv professionel sparringspartner, der kan se situationerne udefra og i et større perspektiv, give os pladsen til refleksion og dermed muligheden for at udvikle hensigtsmæssige strategier, så vi kan skabe den forandring, vi ønsker.
Og det er jo netop det psykologisk hjælp også handler om – at støtte og træne en sund grobund af psykisk styrke, så vi kan fungere og præstere bedre. Ikke for at du kan fungere mere optimalt i ”hamsterhjulet”, men for at du kan gøre det, du drømmer om. For at styrke din udvikling hen imod den du ønsker at være.